Regenics
gezondheid, leefstijl & vitaliteit
Christina Wout
arts
   
 
DNA

Consulten
Tijdens het eerste consult wordt er aan de hand van een diagnostisch vraaggesprek met de patient gezocht naar de oorzaak van de gezondheidsklacht of ziekte.

Door het stellen van vragen betreffende het functioneren van het lichaam wordt duidelijk welke lichaamprocessen niet meer optimaal functioneren of uit balans zijn.

Samen met de patient wordt er een behandelplan opgesteld zodat de patient duidelijk weet waar de therapie uit bestaat en hoelang deze naar alle waarschijnlijkheid zal duren. De duur van de therapie is afhankelijk van de klacht of ziekte.

Het eerste consult duurt gemiddeld 90 minuten en de vervolg consulten nemen meestal ca. een half uur in beslag.

Tarieven
Eerste consult: EUR 90 - 135
Vervolg consult: EUR 45 per 30 minuten
Telefonisch consult: EUR 20
Consult en/of vragen per email: EUR 20

Betaling
Consulten vinden uitsluitend plaats tegen contante gepaste betaling of via rekening binnen twee weken.

Van toepassing zijn de betalingsvoorwaarden van de AVIG, gedeponeerd bij de Rechtbank te 's Gravenhage onder nummer: 70/2012

Vergoedingen
De behandelaar is aangesloten bij de beroepsverenigingen MBOG en AVIG. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden worden de consulten vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

Bekijk hier het overzicht voor Zorgverzekeraars 2023.

Voor geadviseerde orthomoleculaire en/of fytotherapeutische middelen geldt geen vergoeding.

Verhindering
Als u uw afspraak niet na kunt komen wilt u dit dan uiterlijk 48 uur van tevoren doorgeven, anders worden de volledige kosten van het consult in rekening gebracht

Algemene voorwaarden
De MBOG Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

Disclaimer
Deze website behorende bij Regenics is zo zorgvuldig mogelijk gemaakt, doch biedt geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend voor de volledigheid en juistheid van de informatie die zij bevat. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen, kunnen voorkomen. Regenics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten van handelen op basis van gegevens die de site verschaft. Regenics kan de site zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen.


Privacyverklaring
Lees hier de privacyverklaring van Regenics.nl


Regenics® - KvK: 27366297 - Copyright 2017